Kayıtlar

En Son Yayınlar

TRNSGNDR - 2021

DMGRL - 2021

PNSXL - 2021

BSXL - 2021

KİMLİKLER SERİSİ - IDENTITIES SERIES - 2020

KROŞE ÖRGÜ KÜPELER - CROCHET KNITTED EARRINGS - 2021

'APEIRON / SINIRSIZ OLAN' TERS - YÜZ 8 ÖRME SERGİSİ / FACE - REVERSE 8 KNITTING EXHIBITION - 2020

BAKIR TAKILAR - COPPER JEWELRIES - 2015

BAKIR TAKILAR - COPPER JEWELRIES - 2015

"YERELLİK VE EVRENSEL SÖYLEMLER" SERGİSİ - TEMMUZ/AĞUSTOS 2015 / "LOCALITIES & GLOBAL DISCOURSES" EXHIBITION - JULY/AUGUST 2015