Frekans - Frequency (2023)

46x17x4 cm 

Akrilik yün, Örme Tekniği (Acrylic Yarn, Knitting Technique)

"İyileşme" örme performansından tamamlanmış yüzey çalışması - The completed surface work from "Healing" knitting performance