Frekans - Frequency (2023)46x17x4 cm

Akrilik yün, Örme Tekniği

(Acrylic Yarn, Knitting Technique)


"İyileşme" örme performansından tamamlanmış yüzey çalışması - 

The completed surface work from "Healing" knitting performance