BAKIR BİLEZİKLER - COPPER BRACELETS - 2014bakır perçin ~
~ copper rivet ~                   
bakır levha, bakır perçin, bakır tel, bakır zincir ~
~ copper plate, copper rivet, copper string, copper chain ~


8 cm x 8 cm x 7 cm

bakır tel, bakır levha, bakır ağ tel, bakır perçin ~
~ copper string, copper plate, copper net, copper rivet ~