BAKIR TAKILAR - COPPER JEWELRIES - 2015


                                                                                                 15 cm x 7 cm


bakır tel, bakır levha, bakır zincir ~
~  copper string, copper plate, copper chain ~
                                                                                                  8 cm x 8 cm


bakır tel, bakır levha ~
~  copper string, copper plate ~

                                                                                                             5cm x 5 cm
                                                                             

 ~ bakır tel, bakır levha ~
~  copper string, copper plate ~
                                                                                                                 10 cm x 5 cm


bakır tel, bakır zincir ~
~ copper string,  copper chain ~


Atölye Yeti'de bu tarz çalışmalarımı bulabilirsiniz...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You can find these type of works of mine at Atölye Yeti...

*HEPSİ SATILDI - ALL OF THEM ARE SOLD*