ÇER - 2021_2022

                                          ~ parça boyutları - sizes of the pieces: 25x25x25 cm
                                                                                                       21x21x21 cm
                                                                                                       19x19x19 cm
                                                                                                       15x15x15 cm ~
~ parçaların boyutları - sizes of the pieces: 20x20x20 cm ~


~ %100 akrilik yün, jüt iplik, inşaat teli, alüminyum tel ~
 ~ %100 acrylic yarn, jute string, construction wire, aluminum wire ~

[manifesto]
Yaşam ve zaman kavramının içerisindeki zıtlıklar ve bunların birbirleri ile olan uyumları. Ying ve Yang felsefesi ve sanatsal anlamda içsel bütünlüğü keşfetme süreci. Birey olarak karmaşık bir zihin sürecinin parçası olan duygu ve düşünceler, ortaya çıkan bilinç ve etrafında şekillenen anlamlar, ruhsal ve fiziksel dünyaya ait sıra dışı bir yapı çözümlemesi...

Evren, doğa ve insan ilişkisi sorunsalında iniş ve çıkışlarla dolu bir mücadele mevcuttur. Evrenin ve doğanın kendilerine özgü ve kendilerine ait yasaları, aralarındaki farklı iletişimde ne bir insan düzenine ve ne de onun yaratacağı kaosa ihtiyaç duymaktadır. Aksine, insanın var olması için doğaya ve evrene, onların aralarında bütünlüğe temelden ihtiyacı bulunmaktadır. Carl Sagan’ın 1990 yılında dile getirdiği “Soluk Mavi Nokta” teorisi çerçevesinde insan, evrendeki kendi varlığını, dünyada ve evrenin keşfedilmemiş sonsuzluğunun içerisinde kanıtlamaya çalışmaktadır. İnsanın da çok küçük bir parçası bile olsa dahil olduğu, evrenin özündeki tüm parçaların zıtlığı ve ilişkileri, evrendeki uyumu tamamlar niteliktedir. Bu zıtlıkların sürekli mücadelesi, getirdiği değişim ile bir düzene sahip olmasını sağlamaktadır. Karşıtlar, farklılıklar ve zıtlıklar olmasa varlık ve oluşum olamaz.
Çelişkiler-netlikler, yok oluş-var oluş...

- Herakleitos der ki: ”Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz zıt olanlardan en güzel uyum doğar. Her şey çatışma sonucunda meydana gelir.” -

İki karşıtın var olma süreci, birbirleriyle olan ilişkilerine bağlıdır. Bir akış içinde ilerleyen bu ilişki, bir bütünün parçalarını temsil eder ve sonsuz değişim içerisinde tüm olasılıkları gerçekleştirir. Madenin anlam arayışı, kendini var etmesi ve dönüştürmesi gerçeği de bu noktada başlamaktadır. Özünü koruyarak karşısındaki diğer olguyla bağ kurması ve bu bağı, değişim ve dönüşümlerle biçimlendirmesi söz konusu olmaktadır. 
İşte bu proje ile bu ilişki, bütünlük ve dönüşüm süreçleri incelenirken, yeni anlatım biçimleri ortaya çıkarmak ve başka bir açıdan maddelerin birlikteliğine bakabilmek amaç edinilir. Çalışmaya, konu kapsamında seçilen eski Türkçe’de karşı duranlar ve vakit anlamına gelen “Çer” kelimesi isim olarak verilmiştir.